2 Kronieken 11:15

NBV

15Jerobeam had namelijk zelf priesters aangesteld voor de offerplaatsen en voor de bokken, en ook voor de stierenbeelden die hij had laten maken.

SV

15En hij had zich priesteren gesteld voor de hoogte, en voor de duivelen, en voor de kalveren, die hij gemaakt had.

KJV

15And he ordained him priests for the high places, and for the devils, and for the calves which he had made.