2 Korinthe 6:6

NBV

6door oprechtheid en kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de heilige Geest en ongeveinsde liefde,

SV

6In reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in goedertierenheid, in den Heiligen Geest, in ongeveinsde liefde,

KJV

6By pureness, by knowledge, by longsuffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love unfeigned,