Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:17

Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:17

Ezechiel 36:26

Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:17

Efeze 4:22

dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:17

Jesaja 43:18

Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:17

Johannes 3:3

Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:17

Psalmen 51:10

(51:12) Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:17

Ezechiel 11:19

Dan zal ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven; ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:17

Kolossensen 3:1

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:17

Galaten 6:15

Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men een nieuwe schepping is.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:17

Romeinen 8:1

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:17

Efeze 2:10

Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:17

Romeinen 8:9

Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:17

Ezechiel 18:31

Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid, en vernieuw je hart en je geest. Dan hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten!
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:17

1 Korinthe 1:30

Door hem bent u ‚‚n met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:17

Romeinen 6:4

We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:17

2 Korinthe 5:21

God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:17

Johannes 15:5

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:17

Filippensen 3:7

Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:17

2 Korinthe 5:16

Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:17

Johannes 15:2

Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:17

Johannes 3:5

Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.
1
2
3
Volgende