Artikelen over 2 Korinthe 5:17

2 Korinthe 5:17

2 Korinthe 5:17 : Frisse Wateren

Naast de schuldvraag waaraan we al meer dan eens hebben gedacht en waarop we in de Bijbel een wonderbaar antwoord vonden – het bloed van Jezus ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:17

God biedt je een nieuw leven! - NL.Jesus.net

Je bent niet langer de persoon die je was - je bent de persoon die God wil dat je bent! Je bent geboren om dichtbij Hem te leven, Zijn kracht te ervaren en het wonder te leven.
nl.jesus.net
2 Korinthe 5:17

De uitwerking van Jezus' passie op ons leven

Ik schrijf het wel vaker in de blogs voor Zij Lacht: Jezus houdt van jou! En ik denk dat ik deze boodschap nog wel vele keren meer zal laten terug komen in de overdenkingen, omdat ik geloof dat een diep besef van deze boodschap levens kan veranderen. Omda
zijlacht.nl
2 Korinthe 5:17

Exodus 12 vers 2 : Frisse Wateren

Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar (Ex. 12:2). Het nieuwe jaar is ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:17

Terroristische aanslag in Londen : Frisse Wateren

Niet de jihad, maar de liefde van God! Korte impressie Juli 2005. Opnieuw sloeg de vijand toe. De overste van deze wereld, de satan, is het gelukt ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:17

Zonder jou is de wereld lang niet zo mooi, want jij weerspiegelt Jezus!

Vrouwen en spiegels zijn wel een dingetje. Zouden we kunnen stellen dat wij vrouwen er een haat-liefde-relatie mee hebben? De ene keer stelt het ons tevreden, terwijl we de volgende dag niet blij worden met wat wij in de spiegel zien. Of ben ik de enige h
zijlacht.nl
2 Korinthe 5:17

Romeinen 4 vers 22,24-25; 5 vers 1 : Frisse Wateren

Daarom ook is het hem <ook> tot gerechtigheid gerekend. … maar ook ter wille van ons, wie het zal worden toegerekend, ons die geloven in Hem Die ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:17

U zal ik loven, Heer!

Als een gebroken man stond hij daar. Alles zat tegen. Zijn vrouw was om medisch onverklaarbare redenen in een rolstoel beland. Zijn zoon zakte regelmatig in elkaar. Zijn gezin zag de handlangers van satan door het huis lopen en zelf liep hij met een dubbe
zijlacht.nl
2 Korinthe 5:17

Röntgenfoto van de mens : Frisse Wateren

Kenmerken van de verschrikkelijke zondetoestand van de mens Lezen: Romeinen 3:13-20 ... hun keel is een open graf, met hun tongen plegen zij ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:17

Hoe denkt God erover? : Frisse Wateren

Een impressie over de gedachten van God over het thema: Hoe denkt God erover? Een uitdaging voor ieder die meer wil weten over dit thema. Juist omdat er ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:17

De eerste dag van de week (1) : Frisse Wateren

Dit is een geschrift van H.J. Lemkes Sr., dat verkort bewerkt is door H. LA RIVIÈRE. Uitgegeven door J.N. Voorhoeve - Den Haag. De titel was: De ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:17

Elia – Een profeet van de Heere (11 – slot) : Frisse Wateren

De Jordaan en de vurige wagen Lezen: 2 Koningen 2:1-15 Zien we in deze mysterieuze reis niet de voorafschaduwing van de volmaakte weg van de Heer ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:17

S37 hoe leest gij?* – Bijbels Panorama

Een brief draagt een adres. De inhoud er van is bestemd voor de geadresseerde. Eventuele aanwijzingen of gedragslijnen, die er in voorkomen, zijn voor hem en voor niemand anders bestemd. Het Woord van God nu, richt zich, wat betreft het verwerven en het b
bijbelspanorama.nl
2 Korinthe 5:17

De Wet, de feesten van de Heer, en de Sabbat

De laatste jaren zien wij ook in ons land dat bij veel oprechte christenen de belangstelling en interesse voor de Wet, de Joodse feesten en de Sabbat is toegenomen.
israelendebijbel.nl
2 Korinthe 5:17

De wet – de leefregel voor Christenen? (7) : Frisse Wateren

Deel III Christus - het levensprogramma voor de christen In de vorige artikelen is duidelijk gemaakt dat de christen voor de wet gestorven is. Hij is ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:17

De hel, de eeuwige straf – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen....
honderdbijbelstudies.nl
2 Korinthe 5:17

Wedergeboorte – Honderd bijbelstudies

Inleiding In de vorige Bijbelstudie werd beschreven wat er met ons gebeurt op het moment dat we geloven. God vergeeft ons, we worden gerechtvaardigd, God...
honderdbijbelstudies.nl
2 Korinthe 5:17

God vertrouwen in moeilijke tijden (15) : Frisse Wateren

De dienst aan God Deze drie psalmen leiden ons naar de hoogste gedachten van God in de pelgrimsliederen. Psalm 132 stelt ons de plaats van het ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:17

Eenzaamheid (1) : Frisse Wateren

Maart 2007. Eenzaamheid is iets wat in het bijzonder in onze dagen vele mensen, zowel ongelovige als gelovige mensen, diep ongelukkig maakt. Misschien ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:17

De eerste dag van de week (3) : Frisse Wateren

… en het vergaderd zijn om Jezus Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden (Matth. 18:20). Rondom Hem, nu en in ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende