Artikelen over 2 Korinthe 4:16

2 Korinthe 4:16

2 Korinthe 4 vers 16 : Frisse Wateren

Op leeftijd De ouderdom brengt verschillende moeiten met zich mee en kan voor een christen even gevaarlijk zijn als zijn jeugd. Hoevelen gaan er niet ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:16

Sta stil … : Frisse Wateren

Sta, en aanmerk de wonderen van God (Job 37:14). Sta eens stil, zegt Elihu tegen Job. Juist in deze weken hebben we misschien wel behoefte om eens ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:16

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde – Honderd bijbelstudies

Inleiding “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik,...
honderdbijbelstudies.nl
2 Korinthe 4:16

De Mens – Honderd bijbelstudies

Inleiding In deze Bijbelstudie zullen we nadenken over twee belangrijke vragen: -Wat is de mens? De mens is een schepsel van God. Hij is geschapen naar...
honderdbijbelstudies.nl
2 Korinthe 4:16

De gelovige op weg naar morgen – Bijbels Panorama

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing
bijbelspanorama.nl