Artikelen over 2 Korinthe 3:14

2 Korinthe 3:14

Erfzonde

Orthodoxe Joden en orthodoxe christenen hebben het Oude Testament gemeenschappelijk. Toch worden op basis van dezelfde Bijbelgedeelten geheel verschillende conclusies getrokken. Dat zien we bijvoorbeeld bij de visie op de erfzonde en bij de vraag of een m
israelendebijbel.nl
2 Korinthe 3:14

Profetische bediening (6) : Frisse Wateren

Deel 3 HOOFDSTUK VIJF Waarom de profetische boodschap niet aanvaard wordt Lezen: Handelingen 13:27,15; 2 Korinthe 3:14-18; Jesaja 53:1. Paulus ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 3:14

Israël – Mensenwerk of Gods werk? (2 – slot) : Frisse Wateren

Israël leeft vandaag in ongeloof? Voor dat het zover komt, is echter nog heel wat werk nodig. In deze dagen heb ik een uitvoerige ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 3:14

Het doel en nut van het teken der Tongen* – Bijbels Panorama

Eerder hebben wij twee verschillende artikelen gepubliceerd over het spreken in tongen. Het ene was van de hand van Sir Robert Anderson, die zich daarin in het algemeen bezighield met het verschijnsel in zijn dagen dat ook nu, een eeuw later, gewoonlijk w
bijbelspanorama.nl