2 Korinthe 12:4

NBV

4werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken.

SV

4Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.

KJV

4How that he was caught up into paradise, and heard unspeakable words, which it is not lawful for a man to utter.