Artikelen over 2 Koningen 5:2-3

2 Koningen 5:2-3

2 Koningen 5 vers 2-3 : Frisse Wateren

“En er waren benden uit Syrië getrokken, die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van ...
frissewateren.nl
2 Koningen 5:2-3

Een onbelangrijk meisje, maar groots in Gods koninkrijk

Voel jij je wel eens onbelangrijk? Denk je weleens: “Wat kan ik nu betekenen voor een ander?” Het gevoel dat je niet echt belangrijk bent, en al helemaal niet in het koninkrijk van God? Misschien voel jij je te jong of onkundig? Ik wil je vandaag bemoedig
zijlacht.nl
2 Koningen 5:2

2 Koningen 5 vers 1-2 : Frisse Wateren

Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had ...
frissewateren.nl
2 Koningen 5:2-3

Spreuken 11 vers 30 : Frisse Wateren

“De vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens, en wie zielen vangt, is wijs”. Zielen vangen betekent iets anders dan ‘partijgangers’ ...
frissewateren.nl
2 Koningen 5:2

Naäman … en het meisje en de jongen zonder naam (4) : Frisse Wateren

De opening van Uw woorden geeft licht (Psalm 119 vers 130a) Les 4 Enkele praktische tips: • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over - ...
frissewateren.nl
2 Koningen 5:2-3

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie (3) : Frisse Wateren

Les 3 ... genezingen, wonderen en prediking; en welgelukzalig is hij die aan mij niet geërgerd wordt (Mattheüs 11:5-6). Beste cursist. ...
frissewateren.nl