Gerelateerd aan 2 Koningen 4:22

Gerelateerd aan 2 Koningen 4:22

2 Koningen 4:24

Ze zadelde de ezelin en zei tegen de knecht: 'Drijf de ezelin zonder ophouden aan, tot ik zeg dat je halt kunt houden.'
Gerelateerd aan 2 Koningen 4:22

Handelingen 9:38

Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt, stuurden de leerlingen, die gehoord hadden dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe met het dringende verzoek om direct bij hen te komen.
Gerelateerd aan 2 Koningen 4:22

2 Koningen 4:26

Ga haar vlug tegemoet en vraag hoe het met haar gaat, en met haar man en haar zoon.' De vrouw antwoordde dat het goed ging,
Gerelateerd aan 2 Koningen 4:22

Johannes 11:3

De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’