Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:16

Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:16

2 Thessalonicensen 3:9

Niet dat we geen aanspraak konden maken op uw ondersteuning, maar we wilden onszelf tot voorbeeld stellen, zodat u ons zou navolgen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:16

Filippensen 3:17

Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:16

1 Korinthe 11:1

Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:16

1 Thessalonicensen 1:6

U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:16

Hebreeën 13:7

Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:16

Filippensen 4:9

Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:16

Johannes 10:4

Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:16

1 Petrus 5:3

Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld.