Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:3

Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:3

2 Korinthe 13:4

Dat hij gekruisigd werd past bij zijn zwakheid, maar nu leeft hij door Gods kracht. Wij apostelen zijn net als Christus zwak, maar u zult merken dat wij net als hij leven door Gods kracht.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:3

2 Korinthe 11:29

Als er iemand zwak is, dan ben ik het wel; gaan anderen onder verleidingen gebukt-ik word erdoor verteerd.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:3

2 Korinthe 10:1

Ik, Paulus, die me volgens zeggen zo bedeesd gedraag wanneer ik bij u ben en alleen uit de verte flink tegen u doe, ik wil u bij de zachtmoedigheid en mildheid van Christus iets vragen:
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:3

2 Korinthe 7:5

Toen we in Macedonië kwamen, vonden we geen rust maar werden we van alle kanten belaagd: van buitenaf door vijanden, van binnenuit door zorgen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:3

2 Korinthe 10:10

Er zijn er namelijk die zeggen: 'In zijn brieven slaat hij weliswaar een gewichtige en imponerende toon aan, maar zijn persoonlijk optreden is zwak en wat hij zegt heeft weinig te betekenen.'
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:3

2 Korinthe 12:5

Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:3

2 Korinthe 4:7

Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:3

Handelingen 18:6

Maar omdat ze zich verzetten en lasterlijke taal spraken, schudde hij het stof van zijn kleren en zei: ‘U roept zelf het onheil over u af! Mij treft geen blaam. Voortaan zal ik me tot de heidenen richten.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:3

2 Korinthe 4:1

Omdat God ons in zijn barmhartigheid deze taak gegeven heeft, verzaken wij onze plicht niet.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:3

Handelingen 17:6

maar toen ze hen daar niet aantroffen, sleepten ze Jason en enkele andere leerlingen mee naar de stadsprefecten, tegen wie ze schreeuwden: ‘De mensen die in het hele rijk de orde verstoren, zijn nu ook hier gekomen,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:3

Handelingen 18:12

Toen Gallio proconsul van Achaje was, keerden de Joden zich echter gezamenlijk tegen Paulus en daagden hem voor het gerecht.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:3

1 Korinthe 4:10

Wij zijn dwaas omwille van Christus, terwijl u dankzij Christus zo geweldig wijs bent; wij zijn zwak, terwijl u zo geweldig sterk bent; u staat enorm in aanzien, terwijl wij worden veracht.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:3

Galaten 4:13

Herinnert u zich niet de eerste keer dat ik u het evangelie heb verkondigd? Ik kwam bij u toen ik ziek was,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:3

2 Korinthe 13:9

Het verheugt ons werkelijk dat wanneer wij zwak zijn, u zo sterk bent; we bidden ervoor dat u zich zult beteren.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:3

2 Korinthe 6:4

We willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn, door altijd te volharden: in tegenspoed, nood en ellende,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:3

Handelingen 20:18

Toen ze waren gearriveerd, sprak hij hen als volgt toe: ‘U weet hoe ik te midden van u geleefd heb, vanaf de eerste dag dat ik in Asia was:
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:3

2 Korinthe 4:16

Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:3

Handelingen 18:1

Na deze gebeurtenissen verliet hij Athene en ging naar Korinte.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:3

Handelingen 17:1

Via Amfipolis en Apollonia reisden ze naar Tessalonica, waar de Joden een synagoge hadden.