1 Korinthe 10:2

SV

2En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee;

KJV

2And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea;
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.