Gerelateerd aan 1 Koningen 2:10

Gerelateerd aan 1 Koningen 2:10

1 Koningen 1:21

Anders zullen mijn zoon Salomo en ik na uw dood van hoogverraad beschuldigd worden.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 2:10

Handelingen 13:36

Wat David betreft, hij is, nadat hij de mensen uit zijn eigen tijd had gediend, overeenkomstig Gods wil gestorven en met zijn voorouders verenigd; hij is tot ontbinding overgegaan,
Gerelateerd aan 1 Koningen 2:10

Handelingen 2:29

Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is; zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier.
Gerelateerd aan 1 Koningen 2:10

1 Kronieken 29:28

Toen hij stierf, had hij een eerbiedwaardige ouderdom bereikt en veel roem en rijkdom vergaard. Zijn zoon Salomo volgde hem op.
Gerelateerd aan 1 Koningen 2:10

1 Koningen 3:1

Door de dochter van de farao tot vrouw te nemen, werd Salomo de schoonzoon van de koning van Egypte. Hij liet haar in de Davidsburcht wonen, totdat hij gereed was met de bouw van zijn paleis, de tempel van de HEER en de muur rondom Jeruzalem.
Gerelateerd aan 1 Koningen 2:10

2 Samuel 5:7

Toch veroverde David de bergvesting van Sion, de huidige Davidsburcht,
Gerelateerd aan 1 Koningen 2:10

1 Koningen 11:43

tot hij bij zijn voorouders te ruste ging. Hij werd begraven in de Davidsburcht, en zijn zoon Rechabeam volgde hem op.
Gerelateerd aan 1 Koningen 2:10

1 Kronieken 11:7

David ging in de bergvesting wonen, die daarom de Davidsburcht wordt genoemd.