Gerelateerd aan 1 Johannes 5:6-7

Gerelateerd aan 1 Johannes 5:6

Johannes 16:13

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:6

Johannes 15:26

Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:6

Hebreeën 9:14

hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God?
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:6

Johannes 14:17

de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:6

Openbaring 7:14

Ik antwoordde: 'U weet het zelf, heer.' Hij zei tegen me: 'Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:6

Ezechiel 36:25

Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:6

Hebreeën 12:24

voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:6

Mattheüs 26:28

dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:6

Zacharia 9:11

Want, Sion, omwille van mijn verbond met jou, met offerbloed bekrachtigd, zal ik de gevangenen vrijlaten uit de put zonder water.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:6

Leviticus 17:11

Want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. Ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoeningsrite mee te voltrekken, want bloed kan, als levenskracht, verzoening bewerken.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:6

Markus 14:24

Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:6

Johannes 1:31

Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden.’
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:6

Johannes 19:34

Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:6

Johannes 6:55

Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:6

Lukas 22:20

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:6

Johannes 4:14

‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:6

Efeze 5:25

Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:6

Johannes 4:10

Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:6

Efeze 1:7

In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:6

Jesaja 45:3

Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen. Dan zul je weten dat ik de HEER ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept.
1
2
3
4
Volgende