Open de Bijbel

1 Timoteüs 2:5
NBV 5 Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version