Gerelateerd aan 1 Timotheüs 2:11

Gerelateerd aan 1 Timotheüs 2:11

1 Korinthe 14:34

Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven, zoals ook in de wet staat.
Gerelateerd aan 1 Timotheüs 2:11

Efeze 5:22

Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer,
Gerelateerd aan 1 Timotheüs 2:11

1 Korinthe 11:3

Ik moet u echter nog het volgende zeggen. Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.
Gerelateerd aan 1 Timotheüs 2:11

Titus 2:5

dat ze ingetogen, kuis, zorgzaam in het huishouden en vriendelijk moeten zijn, en dat ze het gezag van hun man moeten erkennen. Dan wordt het woord van God in ere gehouden.
Gerelateerd aan 1 Timotheüs 2:11

Genesis 3:16

Tegen de vrouw zei hij: ‘Je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen.’
Gerelateerd aan 1 Timotheüs 2:11

1 Petrus 3:1

Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen,
Gerelateerd aan 1 Timotheüs 2:11

Kolossensen 3:18

Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer.
Gerelateerd aan 1 Timotheüs 2:11

Esther 1:20

Als in het hele rijk-en dat is groot! -bekend wordt dat de koning een dergelijke verordening heeft uitgevaardigd, dan zullen alle vrouwen, van de hoogste tot de laagste, hun echtgenoten met respect bejegenen.'
Gerelateerd aan 1 Timotheüs 2:11

1 Petrus 3:5

Daarmee tooiden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God vestigden en het gezag van hun man erkenden,