Open de Bijbel

1 Thessalonicenzen 5:19-21
NBV 19 Doof de Geest niet uit 20 en veracht de profetie├źn niet die hij u ingeeft. 21 Onderzoek alles, behoud het goede Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 Blust den Geest niet uit. 20 Veracht de profetieen niet. 21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 Quench not the Spirit. 20 Despise not prophesyings. 21 Prove all things; hold fast that which is good.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version