Open de Bijbel

1 Thessalonicenzen 4:18
NBV 18 Troost elkaar met deze woorden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 Wherefore comfort one another with these words.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version