Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 3:3

Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 3:3

Handelingen 14:22

Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof, maar wezen hun erop ‘dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan’.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 3:3

Handelingen 9:16

Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.’
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 3:3

Handelingen 21:13

Maar Paulus antwoordde: ‘Waarom proberen jullie me door je tranen te vermurwen? Ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar ook om er te sterven omwille van de naam van de Heer Jezus.’
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 3:3

Johannes 16:33

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.’
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 3:3

1 Korinthe 15:58

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 3:3

Mattheüs 24:9

Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 3:3

Handelingen 2:25

David zegt immers over hem: “Steeds houd ik de Heer voor ogen, hij is aan mijn zijde, ik wankel niet.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 3:3

Psalmen 112:6

De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 3:3

Johannes 15:19

Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 3:3

Romeinen 5:3

En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt,
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 3:3

Lukas 21:12

Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 3:3

Johannes 16:2

Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 3:3

Mattheüs 10:16

Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 3:3

1 Petrus 4:12

Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 3:3

1 Korinthe 4:9

Maar volgens mij heeft God ons, apostelen, de laagste plaats toegewezen, alsof we ter dood veroordeeld zijn. We zijn voor heel de wereld, zowel voor engelen als mensen, een schouwspel geworden.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 3:3

1 Petrus 2:21

Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 3:3

1 Thessalonicensen 5:9

Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 3:3

2 Timotheüs 1:8

Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 3:3

Efeze 3:13

Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 3:3

Handelingen 20:23

behalve dan dat de heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn.
1
2
Volgende