Open de Bijbel

1 Thessalonicenzen 1:9
NBV 9 iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren-om hem, de levende en ware God, te dienen Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Want zijzelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version