Gerelateerd aan 1 Samuel 16:7

Gerelateerd aan 1 Samuel 16:7

Johannes 7:24

Ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn.’
Gerelateerd aan 1 Samuel 16:7

Jeremia 17:10

Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.
Gerelateerd aan 1 Samuel 16:7

Lukas 16:15

Maar Jezus zei tegen hen: ‘U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God.
Gerelateerd aan 1 Samuel 16:7

1 Petrus 3:4

maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.
Gerelateerd aan 1 Samuel 16:7

Jesaja 55:8

Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen-spreekt de HEER.
Gerelateerd aan 1 Samuel 16:7

Spreuken 31:30

Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat, maar een vrouw met ontzag voor de HEER moet worden geprezen.
Gerelateerd aan 1 Samuel 16:7

1 Kronieken 28:9

En jij, Salomo, mijn zoon, wees ontvankelijk voor de God van je vader en dien hem met volle overgave. Want de HEER onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten. Als je hem zoekt, zul je hem vinden; als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten.
Gerelateerd aan 1 Samuel 16:7

Spreuken 16:2

Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.
Gerelateerd aan 1 Samuel 16:7

1 Koningen 8:39

aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en vergeef hem. Grijp in en geef hem wat hem toekomt, want u weet wat er in hem omgaat. U alleen immers kunt de mens doorgronden.
Gerelateerd aan 1 Samuel 16:7

Psalmen 147:10

Niet de kracht van paarden verheugt hem, niet de sterkte van soldaten geeft hem vreugde,
Gerelateerd aan 1 Samuel 16:7

Jeremia 20:12

HEER van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien dat u zich op hen wreekt. U leg ik mijn zaak voor.
Gerelateerd aan 1 Samuel 16:7

Hebreeën 4:13

Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen.
Gerelateerd aan 1 Samuel 16:7

2 Kronieken 16:9

De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. Maar dit keer hebt u verkeerd gehandeld, en daarom zal van nu af oorlog uw deel zijn.'
Gerelateerd aan 1 Samuel 16:7

2 Korinthe 10:10

Er zijn er namelijk die zeggen: 'In zijn brieven slaat hij weliswaar een gewichtige en imponerende toon aan, maar zijn persoonlijk optreden is zwak en wat hij zegt heeft weinig te betekenen.'
Gerelateerd aan 1 Samuel 16:7

Openbaring 2:23

haar kinderen zal ik laten sterven aan een dodelijke ziekte. Laat elke gemeente beseffen dat ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden.
Gerelateerd aan 1 Samuel 16:7

1 Samuel 10:23

Ze renden op hem af en haalden hem te voorschijn. Toen hij tussen het volk stond, stak hij met kop en schouders boven iedereen uit.
Gerelateerd aan 1 Samuel 16:7

Jeremia 11:20

‘Maar, HEER van de hemelse machten, rechtvaardige rechter, u die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien dat u zich op hen wreekt. U leg ik mijn zaak voor.’
Gerelateerd aan 1 Samuel 16:7

1 Samuel 9:2

Hij had een zoon die Saul heette, een lange, goedgebouwde jongeman die met kop en schouders boven iedereen in Israël uitstak.
Gerelateerd aan 1 Samuel 16:7

Handelingen 1:24

Daarna baden ze als volgt: ‘U, Heer, doorgrondt ieders gedachten. Wijs van deze beide mannen degene aan die u gekozen hebt
Gerelateerd aan 1 Samuel 16:7

Psalmen 139:2

u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten,
1
2
Volgende