Open de Bijbel

1 Samuël 1:12
NBV 12 Terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 Het geschiedde nu, als zij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des HEEREN, zo gaf Eli acht op haar mond.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 And it came to pass, as she continued praying before the LORD, that Eli marked her mouth.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version