Gerelateerd aan 1 Petrus 5:6

Gerelateerd aan 1 Petrus 5:6

Jakobus 4:10

Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:6

Spreuken 29:23

De hoogmoed van een mens brengt hem ten val, eer is weggelegd voor wie bescheiden is.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:6

Lukas 14:11

Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:6

Mattheüs 23:12

Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:6

Lukas 1:52

heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:6

Lukas 18:14

Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:6

2 Kronieken 32:26

Maar omdat Jechizkia het hoofd boog en zijn trots liet varen, en de inwoners van Jeruzalem met hem, heeft de toorn van de HEER hen niet getroffen zolang Jechizkia leefde.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:6

2 Kronieken 33:12

Toen Manasse zo in het nauw gedreven was, probeerde hij de HEER, zijn God, mild te stemmen door zich voor de God van zijn voorouders te verootmoedigen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:6

2 Kronieken 12:12

Omdat Rechabeam zich verootmoedigd had, wendde de HEER zijn toorn van hem af en richtte hij hem niet geheel en al te gronde-ook vanwege het goede dat er was in Juda.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:6

Jesaja 40:4

Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:6

2 Kronieken 12:6

Hierop bogen de koning en de leiders van Israël het hoofd en zeiden: 'De HEER is rechtvaardig.'
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:6

Jeremia 44:10

Ze hebben tot op de dag van vandaag geen berouw getoond, hebben zich niet laten afschrikken en hebben mijn voorschriften en wetten, die ik jullie en je voorouders heb voorgehouden, niet nageleefd.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:6

Jesaja 2:11

Wie hoogmoedig was, slaat de ogen neer, wie trots was, buigt het hoofd. Want de dag komt dat alleen de HEER hoog verheven is.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:6

Psalmen 75:10

(75:11) 'De trots van de zondaar zal ik breken, de rechtvaardige zal worden verheven.'
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:6

2 Kronieken 33:23

Maar hij verootmoedigde zich niet voor de HEER, zoals zijn vader Manasse gedaan had. Integendeel, hij, Amon, laadde nog veel meer schuld op zich.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:6

2 Kronieken 30:11

Slechts enkelen uit Aser, Manasse en Zebulon bogen het hoofd en kwamen naar Jeruzalem.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:6

1 Koningen 21:29

'Heb je gezien hoe Achab zich voor mij vernedert? Omdat hij berouw toont, zal ik het onheil over zijn koningshuis niet tijdens zijn leven voltrekken, maar tijdens het leven van zijn zoon.'
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:6

Psalmen 89:16

(89:17) Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag, door uw gerechtigheid richten zij zich op.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:6

Jeremia 13:18

Zeg tegen de koning en de koningin-moeder: Kom van je verheven zetel af, want jullie kostbare kroon, dat teken van vorstelijke waardigheid, zal vallen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:6

Jesaja 57:15

Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid-heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt.
1
2
Volgende