1 Petrus 5:6-7

NBV

6Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.
7U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.

SV

6Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.
7Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

KJV

6Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time:
7Casting all your care upon him; for he careth for you.