Open de Bijbel

1 Petrus 5:6
NBV 6 Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version