1 Petrus 4:7-10

SV

7En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden.
8Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal menigte van zonden bedekken.
9Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren.
10Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods.

KJV

7But the end of all things is at hand: be ye therefore sober, and watch unto prayer.
8And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins.
9Use hospitality one to another without grudging.
10As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.