Artikelen over 1 Petrus 4:7

1 Petrus 4:7

Zet jezelf in de vliegtuigstand!

“In deze blog ga ik iets vertellen over afleidingen en je ogen op Christus gericht houden. *ping!* (Oh wacht, een berichtje. Even kijken…) We lezen een stuk uit 1 Korinthe 9, vers 24-*flup-ting!* (Ehehe, sorry daarvoor.) Zoals ik zei, vers 24 en 25. Daar
zijlacht.nl
1 Petrus 4:7

1 Petrus 4:7 : Frisse Wateren

Petrus had de Heer Jezus, de Zoon des mensen, zien komen in Zijn Rijk (Mattheüs 16:28 en 17:1). Dat had een blijvende indruk op hem gemaakt zodat hij ...
frissewateren.nl
1 Petrus 4:7

Noach wandelde met God : Frisse Wateren

Noach wandelde met God (Genesis 6:9). Dit vers is bepalend voor zijn hele levenswandel (2 Petrus 2:5). Noach bekommerde zich niet om het geklets van de ...
frissewateren.nl
1 Petrus 4:7

Elisa en de Sunamietische

De geschiedenis van Elisa en de Sunamietische is zowel een profetische vergezicht ten aanzien van Israëls herstel en heeft persoonlijke geestelijke lessen voor ons als christenen.
israelendebijbel.nl
1 Petrus 4:7

O, mijn God! (3) : Frisse Wateren

We hebben al gezien dat we, wanneer we heilig willen zijn, wij de zonde verafschuwen moeten en ons er ook van willen “afzonderen”, maar tevens dat we ...
frissewateren.nl
1 Petrus 4:7

Jakobus 5:14-15 : Frisse Wateren

Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en hem zalven met olie in de Naam van de Heer. ...
frissewateren.nl
1 Petrus 4:7

Gewapende christenen (1) : Frisse Wateren

Ziet u het al voor u. Zwaar bewapende christenen banen zich al schietend een weg door deze wereld. Ze richten hun wapens op iedereen die in hun ogen als ...
frissewateren.nl
1 Petrus 4:7

Levenswoorden in het boek Handelingen (5) : Frisse Wateren

Les 5 “... hij verkondigde hem Jezus” (Handelingen 8:35). Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over - noteer ze - maar óók de ...
frissewateren.nl
1 Petrus 4:7

De voetwassing : Frisse Wateren

U echter, laat u niet rabbi noemen; want een is uw Meester en u bent allen broeders ... Laat u ook niet leermeesters noemen, want een is uw Leermeester: ...
frissewateren.nl
1 Petrus 4:7

Vrijheid (ruimte) of slavernij? : Frisse Wateren

Wat een voorrecht is het dat we nog steeds in dit land als Christenen onze God en Vader en onze Heer en Heiland, Jezus Christus, in vrijheid mogen ...
frissewateren.nl
1 Petrus 4:7

Overdenking van Nehemia (9) : Frisse Wateren

Wanneer er gebouwd wordt aan de afzondering naar de Heer toe, zal er ongetwijfeld tegenstand komen. Satan blijft niet stil toekijken. Grote ontstemming ...
frissewateren.nl