Artikelen over 1 Petrus 3:13-16

1 Petrus 3:13-16

1 Timotheüs 1:15 (a) : Frisse Wateren

Een evangelist die voor zijn bekering een erg zondig leven had geleid, vond op een avond in de zaal waar hij een boodschap mocht brengen, een brief. Daar ...
frissewateren.nl
1 Petrus 3:13-16

1 Petrus 3 vers 16-17 : Frisse Wateren

Volgelingen van dat wat goed is Merk op hoe vaak “goed” voorkomt in 1 Petrus 3 vers 10-17 (zie vers 10, 11, 13, 16). Weet jij wat een ...
frissewateren.nl
1 Petrus 3:15

Er is hoop! - Zij Lacht

Ik weet nog precies waar mijn opa de Bijbeltekst ophing die ik als kind voor hem had ingekleurd. In de huiskamer, tussen de servieskast en de keukendeur. En wat hij zei, herinner ik me ook: “Ik wist niet dat deze tekst in de Bijbel stond.” En dat was bijz
zijlacht.nl
1 Petrus 3:15

Evangeliseren - Zij Lacht

Evangeliseren. Nicolien zou het af en toe wel willen maar durft niet zo goed. Herken jij dit ook?
zijlacht.nl
1 Petrus 3:15

Hoe vertel ik anderen over mijn geloof?

God vraagt om te vertellen over Zijn werk. En om altijd bereid te zijn om vragen te beantwoorden. Het zijn niet altijd makkelijke vragen, maar er is wel een antwoord.
zijlacht.nl
1 Petrus 3:15

Bijbelverzen uit hun verband halen : Frisse Wateren

We lopen allemaal het risico om bijbelverzen uit hun verband te halen om onze eigen mening te funderen. Meestal valt ons dat bij anderen op ... Nu kom ik ...
frissewateren.nl
1 Petrus 3:14

O, daar te zijn, waar nimmer tranen vloeien : Frisse Wateren

Misschien mag onderstaande brief van een oudere broeder aan zijn jongere vriend jou er ook mee helpen. De brief spreekt voor zichzelf. Geliefde ...
frissewateren.nl
1 Petrus 3:13

God vertrouwen in moeilijke tijden (3) : Frisse Wateren

Psalm 120 tot 122 Het gelovig overblijfsel in ballingschap Het grootste deel van het gelovig overblijfsel uit het volk Israël vlucht in het midden van ...
frissewateren.nl
1 Petrus 3:15

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (32) : Frisse Wateren

Hoofdstuk VII Deel 1: 32-814 n. Christus De wrede regering van Domitianus Domitianus, de jongere broeder van Titus, beklom den troon in het jaar ...
frissewateren.nl
1 Petrus 3:15

De openbaring en het wezen van God (3) : Frisse Wateren

Psalm 119 vers 130a Les 3 Beste cursist(e), Als iemand ons vraagt naar ons geloof, dan zijn we toch wel verplicht om daarvan te getuigen. Zo lezen ...
frissewateren.nl
1 Petrus 3:16

Ieder mens heeft een geweten!!! : Frisse Wateren

Hoe zit het met jouw geweten? Is het goed? Wanneer heb ik een goed geweten? Als ik in het licht van God mij bewust bent dat er niets meer tussen God ...
frissewateren.nl
1 Petrus 3:15

Over Alle(r)heilig(en) gesproken: heiligheid : Frisse Wateren

Met “Allerheiligen” worden heiligen - hieronder worden dan gelovigen verstaan die door hun leven een bijzonder getuigenis hebben afgelegd van hun ...
frissewateren.nl
1 Petrus 3:16

Het geweten : Frisse Wateren

Het geweten schijnt tot een gebied in het innerlijk leven van de “moderne mens” gedegradeerd te zijn geworden. Het is niet meer populair om de ...
frissewateren.nl
1 Petrus 3:15

Het geloof van Noach : Frisse Wateren

We leven vandaag in een tijd die verschrikkelijk veel overeenkomsten heeft met de dagen voor de zondvloed. Daarom hebben wij ook het geloof van Noach ...
frissewateren.nl
1 Petrus 3:15

Noach had ze alle zeven goed op een rij : Frisse Wateren

Wij leven vandaag in een tijd die schrikbarend veel overeenkomst heeft met de dagen voor de zondvloed. Daarom hebben wij ook het geloof van Noach nodig, ...
frissewateren.nl
1 Petrus 3:15

Levenswoorden in het boek Handelingen (5) : Frisse Wateren

Les 5 “... hij verkondigde hem Jezus” (Handelingen 8:35). Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over - noteer ze - maar óók de ...
frissewateren.nl
1 Petrus 3:15

Jehovah Getuigen (1) : Frisse Wateren

Een verderfelijke dwaalleer? De Jehovah-Getuigen (J.G.) wijzen de drie-eenheid van God af. Zij leren dat Christus slechts een schepsel is en dat Hij ...
frissewateren.nl