Gerelateerd aan 1 Petrus 2:4-5

Gerelateerd aan 1 Petrus 2:4

Psalmen 118:22

De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:4

Handelingen 4:11

Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:4

1 Petrus 2:7

Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: 'De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.'
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:4

Jesaja 28:16

Maar dit zegt God, de HEER: Ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:4

Zacharia 3:9

Ik leg een steen voor je neer, Jozua, één enkele steen, waarop zeven ogen rusten. Ikzelf zal daarin een inscriptie graveren-spreekt de HEER van de hemelse machten-en in één enkele dag zal ik dit land reinigen van alle schuld.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:4

Johannes 11:25

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:4

Zacharia 4:7

Voor Zerubbabel verandert zelfs de hoogste berg in een vlakte; onder luid gejuich zal hij de gevelsteen aandragen.'
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:4

2 Petrus 1:1

Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:4

Daniel 2:45

precies zoals u zag dat er een steen van de berg losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, en het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er in de toekomst te gebeuren staat. De droom is waar, en de uitleg betrouwbaar.'
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:4

Johannes 5:40

maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:4

Lukas 20:17

Maar hij keek hen aan en vroeg: ‘Wat betekent dan wat er geschreven staat: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden”?
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:4

Kolossensen 3:4

En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:4

Daniel 2:34

U zag hoe een steen losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, hoe de steen tegen de ijzeren en lemen voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:4

1 Petrus 1:19

maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:4

Johannes 14:6

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:4

Romeinen 5:10

Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:4

Markus 12:10

Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:4

Jesaja 55:3

Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:4

Jeremia 3:22

Kom terug, afvallige kinderen, ik zal jullie genezen van je ontrouw. Dan zullen jullie zeggen: “Hier zijn we, wij komen bij u terug, want u bent de HEER, onze God.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:4

2 Petrus 1:4

Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur.
1
2
3
Volgende