Artikelen over 1 Petrus 2:24

1 Petrus 2:24

Ter overdenking … : Frisse Wateren

In het leven van een kind van God kan er zoveel gebeuren dat het loflied verdwijnt. We vergeten wat de Heer allemaal gedaan heeft in ons leven en zijn ...
frissewateren.nl
1 Petrus 2:24

De grote geloofsdaad van Abraham (12) : Frisse Wateren

Schriftplaatsen: Genesis 22:13-14 Een ram in het struikgewas Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, en zie, achter hem zat een ram met zijn ...
frissewateren.nl
1 Petrus 2:24

Maria: maagd of jonge vrouw? : Frisse Wateren

“Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel1 geven” (Jes. ...
frissewateren.nl
1 Petrus 2:24

De laatste woorden van Jezus Christus: de Kruiswoorden (deel 3) : Frisse Wateren

Christus in de hemel Zelf is ingegaan als Hogepriester van de toekomende goederen, en ons die zich aan Hem toevertrouwen, het bezit van die goederen ...
frissewateren.nl
1 Petrus 2:24

Ga in Gods waarheid staan en schitter

Als je mij zou vragen wie ik ben, zou ik zo een lijstje met uiterlijke eigenschappen en karaktereigenschappen op kunnen noemen. De manier waarop je naar jezelf kijkt, wordt door verschillende factoren beïnvloed. De één staat steviger in haar schoenen dan
zijlacht.nl
1 Petrus 2:24

Verzoening en plaatsvervanging : Frisse Wateren

Deze twee kanten van het werk van Christus worden vaak niet genoeg onderscheiden, waardoor een onduidelijke verkondiging van het kostbare evangelie tot ...
frissewateren.nl
1 Petrus 2:24

Twee zijden van de verzoening : Frisse Wateren

Richtverzen: Leviticus 16; 1 Johannes 2 vers 2 1 Johannes 2 vers 2: “… en Hij is het zoenoffer voor onze zonden; en niet alleen voor onze [zonden], ...
frissewateren.nl
1 Petrus 2:24

Wat doe ik met mijn lichaam? (II) : Frisse Wateren

Onteren van het lichaam Niet alleen door roken, drugs of alcohol kan het door God geschapen lichaam geweld aangedaan worden, maar het onteren van het ...
frissewateren.nl
1 Petrus 2:24

Het kruis van Christus (les 5) : Frisse Wateren

Plaatsvervanging In de laatste les hebben we ons met het werk van Christus aan het kruis gezien vanuit de kant van God, met de verzoening. Nu willen we ...
frissewateren.nl
1 Petrus 2:24

“Wir schaffen das” – “Make America Great Again” – “Vivre la France”. : Frisse Wateren

28 november 2016. Wir schaffen das (Wij kunnen dit aan): deze uitspraak komt van de Duitse vrouwelijke bondskanselier Angela Merkel, dochter van een ...
frissewateren.nl
1 Petrus 2:24

Volg Mij na!!! : Frisse Wateren

Een lezing van Max Billiter Zwitserland gehouden in november 2003 in Nederland. I. De eerste ontmoeting Johannes 1:41-43. De Schriftplaats uit ...
frissewateren.nl
1 Petrus 2:24

Jezus Christus, de Zondendrager : Frisse Wateren

… die Zelf onze zonden in Zijn lichaam heeft gedragen op het hout ... (1 Petr. 2:24). Dit vers uit de brief van Petrus leidt de gedachten naar ...
frissewateren.nl
1 Petrus 2:24

Gouden appels in zilveren schalen (6) : Frisse Wateren

Zesde dag De genezende striemen “… De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen”. ...
frissewateren.nl
1 Petrus 2:24

Wat is jouw eeuwig lot? … : Frisse Wateren

U hebt mij een heerlijk lot beschoren … Voordat u verder leest, verzoek ik u om rekening te houden met de stijl van de geciteerde liederen. Stoort u ...
frissewateren.nl
1 Petrus 2:24

Pasen – De Man van smarten : Frisse Wateren

Enkele gedachten over een Man, die de bijbel noemt de Man van smarten. Als wij deze man van smarten meer zouden begrijpen, meer zouden volgen ook in ...
frissewateren.nl
1 Petrus 2:24

Van fanaat naar fundamentalist : Frisse Wateren

11 september 2003 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus (1 Korinthe 3:11). Als er een een fanaat was, ...
frissewateren.nl
1 Petrus 2:24

Bevrijding van de macht van de zonde – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” (Johannes 8:36) “Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar...
honderdbijbelstudies.nl
1 Petrus 2:24

Waarom moet ik lijden? : Frisse Wateren

Zit u ook zo vol met vragen en zou jij ook wel eens wat meer licht willen hebben over dat noodlottig ongeval van je allerliefste, over het feit dat alles ...
frissewateren.nl
1 Petrus 2:24

O, mijn God! (I) : Frisse Wateren

Dit hoor je vandaag nogal vaak. Je zou haast gaan denken dat er heel veel mensen zijn die in God geloven. Maar dat is niet zo helaas. Nee, dit wordt ...
frissewateren.nl
1 Petrus 2:24

Het kruis van Christus (les 2) : Frisse Wateren

De volmaaktheid van Christus In de eerste les zagen we dat de Zoon van God was de laatste test voor de mensen was. De mens heeft de Heiland, ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende