Gerelateerd aan 1 Petrus 2:17

Gerelateerd aan 1 Petrus 2:17

Spreuken 24:21

Mijn zoon, heb ontzag voor de HEER en de koning, ga niet om met wie zich tegen hen verzetten.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:17

Romeinen 13:7

Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:17

Romeinen 12:10

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:17

1 Petrus 5:5

En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:17

Exodus 20:12

Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:17

Hebreeën 13:1

Houd de onderlinge liefde in stand
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:17

Leviticus 19:32

Sta op voor oude mensen en betoon hun respect. Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:17

1 Petrus 1:22

Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart,
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:17

Mattheüs 22:21

Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:17

Prediker 8:2

Ik geef je deze raad: Volg de bevelen van de koning op, zoals je hebt gezworen tegenover God.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:17

Spreuken 1:7

Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:17

Psalmen 111:10

Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:17

Efeze 5:21

Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:17

1 Samuel 15:30

Weer zei Saul: 'Ik heb gezondigd! Maar val me alstublieft niet af waar de oudsten van mijn volk en heel Israël bij zijn en laat me niet alleen; ik wil neerknielen voor de HEER, uw God.'
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:17

Filippensen 2:3

Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:17

Genesis 42:18

De derde dag zei hij tegen hen: ‘Als jullie in leven willen blijven, doe dan wat ik zeg, want ik heb ontzag voor God.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:17

2 Korinthe 7:1

Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:17

1 Kronieken 29:20

Daarna droeg David de gemeenschap op de HEER, hun God, te loven. Heel de gemeenschap loofde de HEER, de God van hun voorouders, en knielde neer en boog diep voorover voor de HEER en voor de koning.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:17

Spreuken 23:17

Wees niet jaloers op zondaars, heb altijd ontzag voor de HEER.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:17

Genesis 20:11

Abraham antwoordde: ‘Ik dacht: Misschien heeft men in deze streken geen ontzag voor God en zullen ze me doden om mijn vrouw.
1
2
Volgende