Artikelen over 1 Petrus 2:13

1 Petrus 2:13

Filippi 3:20,21 : Frisse Wateren

Dat is het deel en de ware positie van de gelovigen: burgers van de hemel te zijn. Ze geloven in Hem Die in de hemel is, verborgen voor de ogen van de ...
frissewateren.nl
1 Petrus 2:13

Bewuste en onbewuste zonden : Frisse Wateren

Reinig mij van de verborgen afdwalingen Psalm 19:13 Soms wordt de vraag gesteld of men ook dan schuldig is voor God wanneer men onbewust gezondigd ...
frissewateren.nl
1 Petrus 2:13

De wet – de leefregel voor Christenen? (7) : Frisse Wateren

Deel III Christus - het levensprogramma voor de christen In de vorige artikelen is duidelijk gemaakt dat de christen voor de wet gestorven is. Hij is ...
frissewateren.nl
1 Petrus 2:13

De Christen en de politiek (2) : Frisse Wateren

Bijbels gedrag ten opzichte van de wereld Het is dus duidelijk: Christenen moeten met betrekking tot de principes die aan hun opvattingen, handelingen ...
frissewateren.nl