1 Petrus 2:13-14

SV

13Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; hetzij den koning, als de opperste macht hebbende;
14Hetzij den stadhouderen, als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen, die goed doen.

KJV

13Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake: whether it be to the king, as supreme;
14Or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.