1 Petrus 1:5

SV

5Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd.

KJV

5Who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time.