Gerelateerd aan 1 Petrus 1:22

Gerelateerd aan 1 Petrus 1:22

1 Timotheüs 1:5

Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:22

Hebreeën 13:1

Houd de onderlinge liefde in stand
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:22

Romeinen 12:9

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:22

1 Petrus 3:8

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:22

Johannes 13:34

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:22

1 Johannes 4:12

Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:22

1 Johannes 4:7

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:22

1 Thessalonicensen 3:12

Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:22

2 Thessalonicensen 1:3

Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:22

1 Johannes 3:23

Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:22

Jakobus 4:8

Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:22

1 Petrus 2:17

Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:22

2 Petrus 1:7

uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:22

1 Johannes 4:20

Als iemand zegt: 'Ik heb God lief, 'maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:22

Galaten 5:5

Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:22

1 Johannes 3:11

Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:22

Romeinen 6:16

Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:22

Efeze 4:3

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft:
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:22

Handelingen 15:9

Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:22

Hebreeën 11:8

Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.
1
2
3
Volgende