Artikelen over 1 Petrus 1:2

1 Petrus 1:2

Hebreeën 10:10 : Frisse Wateren

Wij zijn geheiligd door middel van de offerande van het lichaam van Jezus Christus, eens voor altijd In het Woord van God wordt veel over ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:2

Wil jij zijn als goud?

Misschien heb je het wel eens meegezongen met dit lied: ‘Maak mij rein voor U als gelouterd goud en zuiver zilver. Laat mij zijn voor U als gelouterd goud, puur goud.’ Vol overtuiging, overgave en verlangen. Dit wilde je, leven voor Hem. Gelouterd en vrij
zijlacht.nl
1 Petrus 1:2

Uitverkiezing (1) – Hoe moeten we beslissen? : Frisse Wateren

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse [gewesten] in Christus, ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:2

De strijd voor het geloof : Frisse Wateren

“… werd ik genoodzaakt u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd” (Jud. 3). ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:2

De strijd om de uitverkiezing (I) : Frisse Wateren

of: “TULIP” - de “vijf punten van het Calvinisme” In het “Calvijn-jaar” loont het niet alleen een blik te slaan op de persoon van Calvijn ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:2

’Uitverkiezing’

door K. Rozendal (1948) Deze keer een artikel uit 1948 dat handelt over de predestinatie, ook wel uitverkiezing genoemd. In de tijd dat ik deur aan deur evangelisatie deed is mij dit vaak voorgehouden, vooral uit de “zware calvinistische hoek”. ...
bijbelarchief.nl
1 Petrus 1:2

De uitverkiezing (2) : Frisse Wateren

Bijbelplaatsen: Handelingen 13:48; Titus 1:1; 1 Petrus 1:1-2; Efeze 1:3-14; 2 Timotheüs 1:19; Romeinen 8:29-30. Wat de Schrift erover zegt De ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:2

De waarde van het bloed (2 – slot) : Frisse Wateren

Wat wordt er vandaag veel bloed vergoten, veel onschuldig bloed ook. Voor velen in deze wereld - die zonder God leven - telt een mensenleven niet meer. ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:2

De wil van God kennen en doen : Frisse Wateren

… opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is (Rom. 12:2); Wees daarom niet onverstandig, maar verstaat wat de wil ...
frissewateren.nl