Artikelen over 1 Petrus 1:18-19

1 Petrus 1:18-19

Jouw houding kan de hemel op aarde brengen! - NL.Jesus.net

Breng vandaag de hemel op aarde, liefde tijdens strijd en vergeving in ruzies. Ook al is het niet altijd makkelijk, wees vandaag een ambassadeur van het Koninkrijk, waar je ook gaat!
nl.jesus.net
1 Petrus 1:18-19

2 Korinthe 5 vers 20b en 21 : Frisse Wateren

Laat u met God verzoenen. Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:18-19

Rentmeesterschap : Frisse Wateren

Lukas 16 In het begin van dit hoofdstuk is sprake van een rentmeester. De mens in t algemeen is Gods rentmeester. In een bijzondere zin, ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:18-19

De zekerheid van je behoudenis : Frisse Wateren

Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van al onze ongerechtigheid (1 Joh. ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:18-19

Exodus 7 vers 16 : Frisse Wateren

“Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen in de woestijn”. Exodus: Verlost om te dienen De mensheid die was voorbeschikt en geschapen om ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:19

God kijkt met liefde naar jou! - NL.Jesus.net

De Bijbel zegt dat verzoening wordt bewerkstelligd door het vergieten van bloed van een onschuldig iemand, in plaats van schuldig bloed. Vanwege het bloed van Jezus kijkt God met liefde naar jou! Zullen we God aanbidden voor het kostbare bloed van Jezus?
nl.jesus.net
1 Petrus 1:18-19

Ruth (6) : Frisse Wateren

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:19

Zie Mijn Knecht (13) : Frisse Wateren

“Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben …” (Jes. ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:18-19

Gans Israël behouden

Helaas bestaat er een toenemende verwarring over de vraag of het Joodse volk eigenlijk wel het Evangelie nodig heeft. Er staat toch ergens (!) dat ‘gans Israël’ behouden zal worden?
israelendebijbel.nl
1 Petrus 1:18

Jesaja 43 vers 1 en 1 Petrus 1 vers 18 en 21 : Frisse Wateren

Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:18-19

Ruth (5) : Frisse Wateren

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:18-19

Als een bloem van het gras : Frisse Wateren

1 Petrus 1 vers 24 Inleiding De woorden in 1 Petrus 1 vers 24 zijn een citaat uit Jesaja 40 vers 6-8, waarvan de volledige tekst luidt als volgt: ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:19

Israel en tijd van aartsvaders (15) : Frisse Wateren

Les 15 Beste cursist(e), Met de geboorte van Benjamin in Genesis 35 is het gezin van Jakob als het ware compleet (vers 23 tot en met 26). In Genesis ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:18-19

Mannen en vrouwen die bidden (I) : Frisse Wateren

Dat het nodig is om aangespoord te worden om te bidden voor alle mensen, bewijst het woord uit 1 Timotheüs 2:1 wel: Ik vermaan u dan .... Er staat ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:18

Israël en tijd van aartsvaders (8) : Frisse Wateren

Les 8 Beste cursist(e), In de vorige les hebben gezien dat Abraham en lzak een (zwak) beeld is van God, Die Zijn Zoon gaf. Door zulk een beeld uit ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:18-19

Pasen … wanneer keren we daarnaar terug? : Frisse Wateren

Enkele gedachten over Pasen Wanneer je voor de paasdagen een winkel instapt, zul je ontdekken dat de commercie Pasen heeft omarmd. Kippen die bezig zijn ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:18-19

Doorgeschoten olijboomtheolgie

Liefde en belangstelling voor Israël zouden eigenlijk voor elke christen vanzelfsprekendheden moeten zijn.
israelendebijbel.nl
1 Petrus 1:18-19

De mensheid en zondeloosheid van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding Jezus is volledig God en volledig mens. Voor ons menselijk verstand is deze waarheid niet helemaal te doorgronden. Maar toch leert de Bijbel dit...
honderdbijbelstudies.nl
1 Petrus 1:19

Bijbelse begrippen – Pascha (1) : Frisse Wateren

Sinds duizenden jaren en ook vandaag nog vieren de joden het Pascha, het feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte, het land van de slavernij voor ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:18-19

Wat de dood van Jezus heeft bereikt. – Honderd bijbelstudies

Inleiding Deze bijbelstudie gaat over de uitwerking van Jezus dood. We zullen bespreken wat er door Jezus dood tot stand is gebracht. Eerst zullen we...
honderdbijbelstudies.nl
1
2
Volgende