Artikelen over 1 Petrus 1:10-12

1 Petrus 1:10-12

Profetische bediening (6) : Frisse Wateren

Deel 3 HOOFDSTUK VIJF Waarom de profetische boodschap niet aanvaard wordt Lezen: Handelingen 13:27,15; 2 Korinthe 3:14-18; Jesaja 53:1. Paulus ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:10-12

Hoofdschap en hoofdbedekking (I) : Frisse Wateren

Moeten we daar nu nog over praten? Dat is toch al lang achterhaald? In onze dagen gaan we toch niet weer oude koeien uit de sloot halen en onze ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:10-12

Onze hoofden : Frisse Wateren

Daarom behoort de vrouw een macht op het hoofd hebben terwille van de engelen (1 Cor. 11:10) (Ingezonden) Waarom dekken wij onze hoofden? Vooraf ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:11

God vertrouwen in moeilijke tijden (1) : Frisse Wateren

Inleiding op de pelgrimsliederen Wat betekent de uitdrukking pelgrimslied? De psalmen 120 tot 134 dragen alle het opschrift een pelgrimslied. Over ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:11

Overdenking Psalm 119 (Inleiding) : Frisse Wateren

Psalm 119 Voorwoord De Psalmen worden “het hart van de Schriften” genoemd. Ze drukken de gevoelens uit die door de Geest van Christus zijn verwekt ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:12

Profetische bediening (9) : Frisse Wateren

Deel 4 Hoofdstuk acht De roep van de profeten om heiligheid “Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten, hebben, omdat ze Hem niet kennen, noch de ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:11

Zie Mijn Knecht (17) : Frisse Wateren

“… omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:11

Israël en tijd van aartsvaders (14) : Frisse Wateren

Les 14 Beste cursist(e), In de vorige les hebben we gezien dat Jakob zijn beloften aan God had vergeten. Maar nu in Genesis 35 herinnert God hem daar ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:10-11

De inspiratie van de bijbel – Honderd bijbelstudies

Inleiding In deze Bijbelstudie zullen we nagaan wat de Bijbel over zichzelf zegt. Mensen kunnen allerlei gedachten over de Bijbel hebben, maar beslissend...
honderdbijbelstudies.nl
1 Petrus 1:11

Heeft Christus in de hades gepredikt? : Frisse Wateren

Men leest soms dat de Heer Jezus (Zijn Geest) aan de doden gepredikt heeft, toen Hijzelf in het graf lag. Daarbij grondt men zich op 1 Petrus 3:19-20. Is ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:10

DE BIJBEL EEN MOEILIJK BOEK?* – Bijbels Panorama

Helaas blijkt de Bijbel voor vele christenen een moeilijk en onbegrijpelijk boek te zijn. Men kent vaak oppervlakkig de verhalen, maar de ware betekenis ervan ontgaat hen. De Bijbel wordt in vele kerkelijke richtingen vaak alleen nog gebruikt om eigen ide
bijbelspanorama.nl
1 Petrus 1:11

Zie, Mijn Knecht (1) : Frisse Wateren

“Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden” - (Jes. 52:13). Zie, Mijn Knecht (1) ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:11

God vertrouwen in moeilijke tijden (15) : Frisse Wateren

De dienst aan God Deze drie psalmen leiden ons naar de hoogste gedachten van God in de pelgrimsliederen. Psalm 132 stelt ons de plaats van het ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:12

De vijf tegenwerpingen van Mozes (II) : Frisse Wateren

Toen Mozes door de Heer geroepen werd om naar de farao te gaan kwam hij met vijf tegenwerpingen. Iets wat ons ook allemaal wel in het bloed zit. De één ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:12

Wat zijn engelen? – Honderd bijbelstudies

Inleiding Volgens de Bijbel is er naast de zichtbare wereld ook een onzichtbare wereld. God heeft beide geschapen. “Want door Hem zijn alle dingen...
honderdbijbelstudies.nl
1 Petrus 1:11

Overdenking over 1 Thessalonicensen 4 : Frisse Wateren

1 Thessalonicensen 4 vers 13-18 13 Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:11

De dood van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.” (Johannes 19:30) Het onderwerp van...
honderdbijbelstudies.nl
1 Petrus 1:12

De engelen : Frisse Wateren

In onze dagen is er veel belangstelling voor het bovennatuurlijke. Het gaat er nu niet alleen meer om wat je zien kunt, maar ook het niet-grijpbare, ...
frissewateren.nl
1 Petrus 1:11

De gelovige op weg naar morgen – Bijbels Panorama

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing
bijbelspanorama.nl