Open de Bijbel

1 Corinthiërs 8:2
NBV 2 Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het toch nog niet de ware kennis. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 En zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te kennen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 And if any man think that he knoweth any thing, he knoweth nothing yet as he ought to know.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version