Gerelateerd aan 1 Korinthe 7:16

Gerelateerd aan 1 Korinthe 7:16

1 Korinthe 9:22

Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel ¡ets geworden, om in elke situatie althans enkelen te redden.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 7:16

1 Petrus 3:1

Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 7:16

Romeinen 11:14

omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een deel van hen te redden.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 7:16

Spreuken 11:30

Een rechtvaardig mens plant een levensboom, wie wijs is, neemt veel mensen voor zich in.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 7:16

1 Timotheüs 4:16

Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen; dan red je zowel jezelf als hen die naar je luisteren.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 7:16

Jakobus 5:19

Broeders en zusters, als een van u afdwaalt van de waarheid en een ander laat hem daarheen terugkeren,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 7:16

Lukas 15:10

Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.’