1 Korinthe 6:19-20

NBV

19Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?
20U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

SV

19Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?
20Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

KJV

19What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?
20For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.