Open de Bijbel

1 Corinthiërs 5:2
NBV 2 En u blijft maar trots op uzelf. Zou u niet eerder geschokt en bedroefd moeten zijn en degene die dit doet uit uw midden moeten verwijderen? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 En zijt gij nog opgeblazen, en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worde, die deze daad begaan heeft?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 And ye are puffed up, and have not rather mourned, that he that hath done this deed might be taken away from among you.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version