1 Korinthe 5:2

NBV

2En u blijft maar trots op uzelf. Zou u niet eerder geschokt en bedroefd moeten zijn en degene die dit doet uit uw midden moeten verwijderen?

SV

2En zijt gij nog opgeblazen, en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worde, die deze daad begaan heeft?

KJV

2And ye are puffed up, and have not rather mourned, that he that hath done this deed might be taken away from among you.