Open de Bijbel

1 Corinthiërs 5:13
NBV 13 Over de buitenstaanders zal God oordelen. Maar binnen de gemeente geldt: 'Verwijder wie kwaad doet uit uw midden.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 Maar die buiten zijn oordeelt God. En doet gij deze boze uit ulieden weg.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 But them that are without God judgeth. Therefore put away from among yourselves that wicked person.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version