1 Korinthe 5:13

SV

13Maar die buiten zijn oordeelt God. En doet gij deze boze uit ulieden weg.

KJV

13But them that are without God judgeth. Therefore put away from among yourselves that wicked person.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.