Open de Bijbel

1 Corinthiërs 5:12
NBV 12 Waarom zouden we over buitenstaanders oordelen? U hoeft toch alleen te oordelen over leden van de gemeente? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 Want wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gijlieden niet die binnen zijn?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 For what have I to do to judge them also that are without? do not ye judge them that are within?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version