Artikelen over 1 Korinthe 5:1-2

1 Korinthe 5:1

Knelpunten – over abortus (3 – slot) : Frisse Wateren

De vraag - een poging om te antwoorden Abortus Met alle voorzichtigheid moet een thema kort ter sprake komen, waarmee in de huidige maatschappij ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 5:1-2

De gemeentetucht Deel I: tucht op moreel gebied – Honderd bijbelstudies

Inleiding De Bijbel draagt ons op om de tucht in de gemeente te handhaven. Ernstige zonde en valse leer mogen niet getolereerd worden. In deze bijbelstudie...
honderdbijbelstudies.nl
1 Korinthe 5:2

Humor – niets voor christenen? : Frisse Wateren

Lachen is gezond, zegt een spreekwoord. Maar mogen christenen lachen? Natuurlijk mogen christenen zich hartelijk verblijden en deze vreugde, ook door ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 5:1-2

Nog gezond? (2) : Frisse Wateren

Vervolg hoofdstuk 2 ZWAARLIJVIGHEID DOOR TEVEEL ETEN Zwaarlijvigheid wordt heden ten dage als ernstig gevaar voor de gezondheid aangezien. Zij ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 5:2

Tucht in de gemeente 3: Uitsluiting : Frisse Wateren

De vragen, die we in dit onderwerp proberen te beantwoorden, zijn de volgende: Tucht in de vergadering (gemeente) is geen aangenaam onderwerp. Maar ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 5:1-2

Zal het recht bij de vliegtuigramp MH17 zegevieren? : Frisse Wateren

En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 5:1-2

Geslachtsgemeenschap alleen in het huwelijk? (4 slot) : Frisse Wateren

De Schrift geeft ons voor ons leven aanwijzingen hoe en waarom te handelen. Het is belangrijk om ons daaraan ook te onderwerpen uit liefde tot God ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 5:1-2

Wat is de gemeente? Deel II: de plaatselijke gemeente – Honderd bijbelstudies

Dit is het vervolg op deel I van de studie: “Wat is de gemeente?”. In deel I is de wereldwijde gemeente besproken. Nu volgt een bespreking van de...
honderdbijbelstudies.nl
1 Korinthe 5:1-2

Maatregelen voor wangedrag : Frisse Wateren

Schriftplaatsen: 1 Kor. 5:5; Gal. 6:1; 2 Tim. 2:21; Matth. 18:17-21; Rom. 16:17-18; 2 Thess. 3:6; 1 Thess. 5:14. Als er wangedrag binnen de gemeente ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 5:1-2

Vrijheid (ruimte) of slavernij? : Frisse Wateren

Wat een voorrecht is het dat we nog steeds in dit land als Christenen onze God en Vader en onze Heer en Heiland, Jezus Christus, in vrijheid mogen ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 5:1-2

Twist … een ernstig woord … : Frisse Wateren

We kennen uit onze Nederlandse geschiedenis de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Daar willen we hier nu niet op ingaan, maar opmerken dat we de twisten niet ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 5:2

Drie zondagen in het Nieuwe Testament: Jeruzalem – Troas – Patmos : Frisse Wateren

Johannes 20 vers 19-29; Handelingen 20 vers 7-12; Openbaring 1 vers 9-16. In de drie aangegeven gedeelten delen van het Nieuwe Testament vinden we ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 5:2

De gemeente van God (10) : Frisse Wateren

X Deel II (vervolg). 4) De wandel van de gemeente De verbondenheid met alle kinderen van God Het leven van de gemeente is niet tot de bijeenkomsten ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 5:2

O, mijn God! (3) : Frisse Wateren

We hebben al gezien dat we, wanneer we heilig willen zijn, wij de zonde verafschuwen moeten en ons er ook van willen “afzonderen”, maar tevens dat we ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 5:1

Mijn gemeente – welke gemeente? (2 – slot) : Frisse Wateren

In de samenkomsten (en geschikte andere gelegenheden) is iedereen als gast welkom, die zich voor het geloof interesseert. Net zoals Christus Zelf nodigen ...
frissewateren.nl