Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:9-13

Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:9

Hebreeën 10:33

enerzijds kreeg u publiekelijk smaad en beproevingen te verduren, anderzijds was u solidair met hen die hetzelfde moesten doormaken.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:9

2 Korinthe 4:8

We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:9

Romeinen 8:36

Er staat geschreven: 'Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.'
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:9

2 Korinthe 1:8

U moet weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Asia hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk groot was. We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:9

Openbaring 6:9

Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:9

1 Thessalonicensen 5:9

Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:9

Handelingen 19:31

Bovendien stuurden enkele hoge functionarissen, die hem vriendschappelijk gezind waren, een boodschap naar hem met het dringende advies om niet naar het theater te gaan.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:9

1 Thessalonicensen 3:3

zodat u zich niet uit het veld zou laten slaan door de tegenspoed die u ondervindt. U weet tenslotte zelf dat wij die moeten ondergaan.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:9

Hebreeën 1:14

Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:9

Psalmen 44:22

(44:23) Toch worden wij dag na dag om u gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:9

Handelingen 19:29

De hele stad raakte in rep en roer. De menigte liep te hoop bij het theater en sleurde Gajus en Aristarchus mee, twee Macedonische reisgenoten van Paulus.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:9

2 Korinthe 6:9

we zijn vreemdelingen maar toch bij iedereen bekend, we sterven maar toch leven we, we worden gestraft maar niet ter dood veroordeeld,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:9

Openbaring 7:11

Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:9

Filippensen 1:29

Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:9

Openbaring 17:6

Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:9

1 Korinthe 15:30

En waarom zouden wij ons voortdurend aan gevaren blootstellen?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:9

Hebreeën 11:36

Weer anderen kregen te maken met bespotting en geseling, zelfs met arrestatie en gevangenschap.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:10

1 Korinthe 2:3

Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:10

Handelingen 26:24

Toen Paulus dat tot zijn verdediging aanvoerde, riep Festus: ‘U slaat wartaal uit, Paulus! Het vele studeren drijft u tot waanzin!’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:10

1 Korinthe 3:18

Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.
1
2
3
4
5
Volgende