1 Korinthe 3:5-9

NBV

5Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken.
6Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien.
7Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien.
8Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven.
9Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God.

SV

5Wie is dan Paulus, en wie is Apollos, anders dan dienaars, door welken gij geloofd hebt, en dat, gelijk de Heere aan een iegelijk gegeven heeft?
6Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; maar God heeft den wasdom gegeven.
7Zo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar God, Die den wasdom geeft.
8En die plant, en die nat maakt, zijn een; maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid.
9Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.

KJV

5Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man?
6I have planted, Apollos watered; but God gave the increase.
7So then neither is he that planteth any thing, neither he that watereth; but God that giveth the increase.
8Now he that planteth and he that watereth are one: and every man shall receive his own reward according to his own labour.
9For we are labourers together with God: ye are God's husbandry, ye are God's building.