1 Korinthe 3:3-4

NBV

3want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u toch als ieder ander?
4Wanneer de een zegt: 'Ik ben van Paulus, 'en een ander: 'Ik van Apollos, 'bent u dan niet als alle andere mensen?

SV

3Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens?
4Want als de een zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet vleselijk?

KJV

3For ye are yet carnal: for whereas there is among you envying, and strife, and divisions, are ye not carnal, and walk as men?
4For while one saith, I am of Paul; and another, I am of Apollos; are ye not carnal?