1 Korinthe 3:22-23

NBV

22of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst- lles is van u.
23Maar u bent van Christus en Christus is van God.

SV

22Hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Cefas, hetzij de wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, zij zijn alle uwe.
23Doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods.

KJV

22Whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come; all are yours;
23And ye are Christ's; and Christ is God's.