Open de Bijbel

1 Corinthiërs 3:21-23
NBV 21 Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want  lles is van u; 22 of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst- lles is van u. 23 Maar u bent van Christus en Christus is van God. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 Niemand dan roeme op mensen; want alles is uwe. 22 Hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Cefas, hetzij de wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, zij zijn alle uwe. 23 Doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 Therefore let no man glory in men. For all things are yours; 22 Whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come; all are yours; 23 And ye are Christ's; and Christ is God's.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version